#BikesForUkraine

The Campaign is initiated by: U-Cycle (NGO ‘Kyiv Cyclists’ Association’), NGO ‘Eco Misto’ (Chernihiv), NGO ‘Youth Association Extreme Style’ (Sumy), NGO ‘Urban Reform’ (Kharkiv), NGO ‘FORZA‘ (Uzhhorod), NGO ‘VeloVector‘ (Odesa)

Purpose of the campaign

We invite the whole world to support Ukraine today and join international campaign #BikesForUkraine.

We strive to increase the mobility of Ukrainian volunteers, critically important communal services and make humanitarian and other help more accessible to those who need it most.

A bicycle has become the main transportation mode for Ukrainian cities that suffered from the Russian military aggression: Kharkiv, Chernihiv, Sumy and others. These cities struggle with interrupted or fully not operational public transportation and lack of fuel. Thus the bicycle remains the only mobility option for the delivery of humanitarian aid and the movement of personnel of critically important services. You can help Ukrainian people to become mobile, during the war it means to save lives.

Medical workers in Kharkiv region use bikes to reach their patients.

Whom we ask for support?

Cycling community organizations, international and European institutions, municipalities of the cities.

How can you help?

To help, fill in the form: https://forms.gle/66J2U5QBBo2ufRwf8

We accept requests for bicycles from organizations, youth centers and humanitarian hubs in Ukraine: https://forms.gle/M6Ago7zsCdhrHCDb9 Priority will be given to cities / villages affected by hostilities, where the road network is destroyed, public transport is not working. We will also consider applications from cities that accept internally displaced people.

The Ambassadors of campaign who support us:

Українською

Кампанія #BikesForUkraine

Ініціатори: U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва»), ГО «Еко Місто» (Чернігів), ГО «Молодіжне об’єднання Екстрим стайл» (Суми), ГО «Міські реформи» (Харків), ГО «ФОРЗА» (Ужгород), ГО «ВелоВектор» (Одеса)

Мета кампанії

Ми запрошуємо весь світ підтримати сьогодні Україну та приєднатися до міжнародної кампанії #BikesForUkraine. 

Ми прагнемо підвищити мобільність українських волонтерів і волонтерок, персоналу критично важливих комунальних служб, щоб зробити гуманітарну та іншу допомогу доступнішою для тих, хто найбільше цього потребує.

Social workers in Boromlya, Sumy region use bikes to deliver the humanitarian aid to people.

Велосипед став основним транспортом в українських містах, постраждалих від російської військової агресії: Харкові, Чернігові, Сумах, Бучі, Ірпені та інших. У деяких з цих міст взагалі не працює громадський транспорт і бракує пального. Тому велосипед залишається ледь не єдиним засобом мобільності для волонтерської доставки гуманітарної допомоги та переміщення персоналу критично важливих служб. Ви можете допомогти українцям стати мобільнішими, а в умовах війни це означає зберегти життя.

До кого ми звертаємось?

Громадські організації, велосипедні спільноти та клуби, велобізнеси, муніципалітети міст, міжнародні та європейські інституції. 

Як можна допомогти?

Щоби приєднатися та допомогти, заповніть цю форму, будь ласка: https://forms.gle/66J2U5QBBo2ufRwf8

Ми приймаємо заявки на велосипеди від організацій, молодіжних центрів і гуманітарних штабів з України: https://forms.gle/M6Ago7zsCdhrHCDb9 Пріоритет надаватиметься містам/селам, постраждалим від бойових дій, де є руйнація вулично-дорожньої мережі, не працює громадський транспорт. Також ми розглядатимемо заявки від міст, які приймають внутрішньо переміщених осіб.

Амбассадори кампанії, які нас підтримують: 

ПОДІЛИТИСЯ